Oszczędność energii?

Czysty zysk!

Zobacz sam

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty czasem określane też jako świadectwa efektywności energetycznej. Służą one zwiększeniu efektywności energetycznej, poprzez stymulowanie zachowań prooszczędniościowych. Wystawia się je nie za wytwarzanie energii, lecz za ograniczanie jej zużycia, czyli na przykład za przeprowadzenie modernizacji, które zwiększyły efektywność energetyczną, co z kolei przełożyło się na spadek zużycia energii. Białe certyfikaty są zarówno wydawane jak i umarzane przez Prezesa URE (Urzędu Regulacji Energetyki). Należy jednak pamiętać, że prawa majątkowe, jakie wynikają z certyfikatów białych są zbywalne, stanowiąc towar giełdowy podlegający obrotowi na TGE (Towarowej Giełdzie Energii). Bardzo chętnie kupują je firmy oferujące gaz, prąd czy ciepło, ponieważ w przypadku nieposiadania wymaganej liczby certyfikatów, zobowiązane są do pokrywania opłat zastępczych, czyli w pewnym sensie kary za nieefektywne gospodarowanie energią.

białe certyfikaty

Warto jednak wiedzieć, że nie za każdą modernizację możemy otrzymać świadectwo efektywności energetycznej. Na pewno nie otrzymamy takich świadectw, jeśli na modernizację otrzymaliśmy środki z budżetu państwa lub z Unii Europejskiej lub jeśli przyznano nam premię termomodernizacyjną. Co ciekawe, możemy ubiegać się o certyfikaty zarówno za zrealizowane już działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej, jak i na działania, które dopiero planuje się wykonać. Warunkiem otrzymania certyfikatu efektywności energetycznej jest zakończenie się działania oszczędnością energii pierwotnej co najmniej dziesięciu ton oleju ekwiwalentnego. Można ubiegać się również o certyfikat w przypadku grupy działań tego samego rodzaju, jeśli łączny efekt tych działań przekracza wspomniane dziesięć ton oleju ekwiwalentnego.